(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

Fast fönster

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

1-lufts ej öppningsbart. Kan fås med glasdelande mittpost enligt önskemål.

0 mm500 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm
500 mm489 kr489 kr538 kr596 kr639 kr693 kr741 kr790 kr843 kr891 kr945 kr993 kr1.046 kr1.104 kr1.153 kr1.206 kr1.255 kr1.308 kr1.356 kr1.410 kr1.458 kr1.511 kr
600 mm489 kr489 kr538 kr596 kr639 kr693 kr741 kr790 kr843 kr891 kr945 kr993 kr1.046 kr1.104 kr1.153 kr1.206 kr1.255 kr1.308 kr1.356 kr1.410 kr1.458 kr1.511 kr
700 mm538 kr538 kr591 kr649 kr698 kr751 kr809 kr867 kr920 kr978 kr1.032 kr1.080 kr1.138 kr1.192 kr1.250 kr1.303 kr1.361 kr1.419 kr1.468 kr1.521 kr1.574 kr1.632 kr
800 mm591 kr591 kr639 kr702 kr765 kr819 kr877 kr940 kr998 kr1.056 kr1.114 kr1.172 kr1.225 kr1.293 kr1.351 kr1.405 kr1.468 kr1.521 kr1.584 kr1.632 kr1.695 kr1.758 kr
900 mm639 kr639 kr698 kr765 kr828 kr886 kr945 kr1.012 kr1.075 kr1.138 kr1.192 kr1.259 kr1.322 kr1.385 kr1.453 kr1.506 kr1.569 kr1.632 kr1.695 kr1.753 kr1.821 kr1.879 kr
1000 mm693 kr693 kr751 kr823 kr886 kr954 kr1.017 kr1.090 kr1.148 kr1.211 kr1.284 kr1.347 kr1.414 kr1.482 kr1.540 kr1.618 kr1.676 kr1.744 kr1.807 kr1.865 kr1.933 kr2.010 kr
1100 mm741 kr741 kr809 kr877 kr945 kr1.017 kr1.090 kr1.158 kr1.225 kr1.303 kr1.366 kr1.439 kr1.502 kr1.574 kr1.642 kr1.715 kr1.783 kr1.855 kr1.918 kr1.996 kr2.054 kr2.131 kr
1200 mm790 kr790 kr867 kr940 kr1.012 kr1.090 kr1.158 kr1.230 kr1.303 kr1.380 kr1.448 kr1.526 kr1.603 kr1.676 kr1.739 kr1.816 kr1.884 kr1.967 kr2.030 kr2.107 kr2.185 kr2.248 kr
1300 mm843 kr843 kr915 kr998 kr1.075 kr1.148 kr1.225 kr1.303 kr1.380 kr1.463 kr1.540 kr1.613 kr1.690 kr1.763 kr1.841 kr1.918 kr1.996 kr2.068 kr2.141 kr2.228 kr2.301 kr2.373 kr
1400 mm891 kr891 kr978 kr1.056 kr1.138 kr1.211 kr1.303 kr1.380 kr1.463 kr1.540 kr1.613 kr1.705 kr1.783 kr1.865 kr1.942 kr2.030 kr2.097 kr2.180 kr2.257 kr2.340 kr2.417 kr2.495 kr
1500 mm945 kr945 kr1.032 kr1.114 kr1.201 kr1.284 kr1.366 kr1.448 kr1.535 kr1.613 kr1.705 kr1.783 kr1.875 kr1.952 kr2.039 kr2.126 kr2.204 kr2.286 kr2.369 kr2.451 kr2.543 kr2.630 kr
1600 mm993 kr993 kr1.080 kr1.172 kr1.259 kr1.347 kr1.439 kr1.526 kr1.613 kr1.705 kr1.783 kr1.875 kr1.962 kr2.054 kr2.141 kr2.228 kr2.315 kr2.398 kr2.480 kr2.567 kr2.664 kr2.751 kr
1700 mm1.046 kr1.046 kr1.138 kr1.225 kr1.322 kr1.414 kr1.502 kr1.603 kr1.690 kr1.783 kr1.875 kr1.967 kr2.054 kr2.141 kr2.238 kr2.330 kr2.422 kr2.519 kr2.591 kr2.693 kr2.790 kr2.868 kr
1800 mm1.104 kr1.104 kr1.192 kr1.293 kr1.385 kr1.482 kr1.574 kr1.676 kr1.763 kr1.865 kr1.967 kr2.054 kr2.151 kr2.238 kr2.344 kr2.441 kr2.533 kr2.635 kr2.703 kr2.805 kr2.921 kr3.032 kr
1900 mm1.153 kr1.153 kr1.250 kr1.351 kr1.453 kr1.540 kr1.642 kr1.739 kr1.841 kr1.942 kr2.039 kr2.141 kr2.238 kr2.340 kr2.456 kr2.548 kr2.645 kr2.746 kr2.814 kr2.930 kr3.047 kr3.163 kr
2000 mm1.206 kr1.206 kr1.303 kr1.405 kr1.506 kr1.618 kr1.715 kr1.816 kr1.918 kr2.030 kr2.126 kr2.228 kr2.330 kr2.441 kr2.558 kr2.659 kr2.756 kr2.858 kr2.930 kr3.056 kr3.173 kr3.289 kr
2100 mm1.255 kr1.255 kr1.361 kr1.468 kr1.569 kr1.676 kr1.783 kr1.884 kr1.996 kr2.097 kr2.204 kr2.315 kr2.422 kr2.533 kr2.664 kr2.766 kr2.868 kr2.964 kr3.042 kr3.182 kr3.299 kr3.415 kr
2200 mm1.308 kr1.308 kr1.419 kr1.535 kr1.628 kr1.739 kr1.850 kr1.957 kr2.073 kr2.170 kr2.281 kr2.398 kr2.519 kr2.630 kr2.771 kr2.877 kr2.974 kr3.066 kr3.153 kr3.308 kr3.429 kr3.546 kr
2300 mm1.356 kr1.356 kr1.477 kr1.603 kr1.686 kr1.802 kr1.918 kr2.025 kr2.151 kr2.243 kr2.359 kr2.485 kr2.611 kr2.722 kr2.882 kr2.989 kr3.085 kr3.173 kr3.265 kr3.434 kr3.555 kr3.672 kr
2400 mm1.410 kr1.410 kr1.535 kr1.666 kr1.749 kr1.860 kr1.986 kr2.093 kr2.228 kr2.315 kr2.441 kr2.572 kr2.703 kr2.819 kr2.989 kr3.095 kr3.197 kr3.279 kr3.376 kr3.560 kr3.681 kr3.802 kr