(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

Inåtgående dubbelbalkongdörr

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Balkongdörr med två dörrar och rörlig mittpost. Kan fås med fast mittpost om så önskas. Du som kund väljer själv om dörrarna skall vara helglasade eller med bröstning enligt önskemål. Balkongdörrarna har tiltfunktion som medger vädring.0 mm860 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm
1700 mm4.403 kr4.403 kr4.476 kr4.563 kr4.660 kr4.766 kr4.863 kr4.970 kr5.071 kr5.168 kr5.270 kr5.372 kr5.473 kr5.575 kr
1800 mm4.403 kr4.403 kr4.476 kr4.563 kr4.660 kr4.766 kr4.863 kr4.970 kr5.071 kr5.168 kr5.270 kr5.372 kr5.473 kr5.575 kr
1900 mm4.548 kr4.548 kr4.626 kr4.718 kr4.815 kr4.926 kr5.028 kr5.134 kr5.236 kr5.343 kr5.444 kr5.551 kr5.653 kr5.754 kr
2000 mm4.694 kr4.694 kr4.771 kr4.868 kr4.965 kr5.076 kr5.178 kr5.289 kr5.396 kr5.512 kr5.614 kr5.720 kr5.822 kr5.924 kr
2100 mm4.844 kr4.844 kr4.921 kr5.018 kr5.125 kr5.241 kr5.343 kr5.459 kr5.570 kr5.687 kr5.793 kr5.895 kr5.997 kr6.103 kr
2200 mm5.047 kr5.047 kr5.130 kr5.226 kr5.275 kr5.391 kr5.503 kr5.619 kr5.735 kr5.861 kr5.968 kr6.069 kr6.176 kr6.282 kr
2300 mm5.178 kr5.178 kr5.255 kr5.357 kr5.425 kr5.546 kr5.662 kr5.779 kr5.900 kr6.021 kr6.137 kr6.248 kr6.360 kr6.471 kr
2400 mm5.304 kr5.304 kr5.386 kr5.483 kr5.575 kr5.706 kr5.817 kr5.938 kr6.060 kr6.185 kr6.302 kr6.423 kr6.544 kr6.665 kr