(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

Utåtgående dubbeldörr

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Denna dubbeldörr har rörlig mittpost men kan fås med fast om så önskas. Du som kund väljer huruvida dörrarna skall vara helglasade eller med bröstning. Cylinderlås och handtag på båda sidor medföljer som standard men kan alternativt erhållas enbart på insidan om så önskas.

0 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm
1900 mm9.477 kr9.477 kr9.598 kr9.719 kr9.840 kr9.961 kr10.082 kr10.203 kr10.359 kr10.516 kr10.637 kr10.758 kr10.914 kr
2000 mm9.477 kr9.477 kr9.598 kr9.719 kr9.840 kr9.961 kr10.082 kr10.203 kr10.359 kr10.516 kr10.637 kr10.758 kr10.914 kr
2100 mm9.555 kr9.555 kr9.699 kr9.844 kr9.988 kr10.133 kr10.277 kr10.422 kr10.570 kr10.719 kr10.863 kr11.008 kr11.156 kr
2200 mm9.750 kr9.750 kr9.895 kr10.039 kr10.184 kr10.328 kr10.473 kr10.617 kr10.770 kr10.922 kr11.066 kr11.211 kr11.367 kr
2300 mm9.922 kr9.922 kr10.070 kr10.219 kr10.367 kr10.516 kr10.664 kr10.813 kr10.965 kr11.117 kr11.266 kr11.414 kr11.574 kr
2400 mm10.102 kr10.102 kr10.258 kr10.414 kr10.570 kr10.727 kr10.883 kr11.039 kr11.191 kr11.344 kr11.500 kr11.656 kr11.836 kr