(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

2-delat skjutparti

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Detta parti har en öppningsbar del som även medger vädring genom sin tiltfunktion. Den öppningsbara delen skjuts åt sidan på insidan av det fasta partiet.
Obs: Tilläggsbeställning kan göras med handtag på såväl in som utsidan samt genomgående cylinderlås om så önskas.

0 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm
1700 mm9.101 kr9.213 kr9.353 kr9.571 kr9.736 kr9.862 kr9.973 kr10.109 kr10.400 kr10.584 kr10.714 kr
1800 mm9.101 kr9.213 kr9.353 kr9.571 kr9.736 kr9.862 kr9.973 kr10.109 kr10.400 kr10.584 kr10.714 kr
1900 mm9.101 kr9.213 kr9.353 kr9.571 kr9.736 kr9.862 kr9.973 kr10.109 kr10.400 kr10.584 kr10.714 kr
2000 mm9.290 kr9.407 kr9.552 kr9.765 kr9.930 kr10.070 kr10.206 kr10.346 kr10.627 kr10.811 kr10.947 kr
2100 mm9.455 kr9.576 kr9.721 kr9.935 kr10.104 kr10.249 kr10.400 kr10.545 kr10.826 kr11.010 kr11.145 kr
2200 mm9.610 kr9.741 kr9.891 kr10.109 kr10.278 kr10.429 kr10.584 kr10.734 kr11.020 kr11.208 kr11.349 kr