(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

4-Delat skjutparti

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Detta parti har en öppningsbar del som även medger vädring genom sin tiltfunktion. Den öppningsbara delen skjuts åt sidan på insidan av det fasta partiet.
Obs: Tilläggsbeställning kan göras med handtag på såväl in som utsidan samt genomgående cylinderlås om så önskas.

0 mm3000 mm3200 mm3400 mm3600 mm3800 mm4000 mm4200 mm4400 mm4600 mm4800 mm5000 mm5200 mm5400 mm
1900 mm20.333 kr20.333 kr20.333 kr20.804 kr20.804 kr21.121 kr21.613 kr21.985 kr22.269 kr22.521 kr22.827 kr23.483 kr23.899 kr
2000 mm20.749 kr20.749 kr20.749 kr20.979 kr21.241 kr21.569 kr22.050 kr22.422 kr22.740 kr23.046 kr23.363 kr23.997 kr24.413 kr
2100 mm21.099 kr21.099 kr21.099 kr21.350 kr21.350 kr21.952 kr22.433 kr22.816 kr23.144 kr23.483 kr23.811 kr24.446 kr24.861 kr
2200 mm21.449 kr21.449 kr21.449 kr21.700 kr21.996 kr22.335 kr22.827 kr23.210 kr23.549 kr23.899 kr24.238 kr24.883 kr25.310 kr