(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

Tilt

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Öppningsbart för vädring genom tiltfunktionen. Möjlighet finns att fönstret öppnas helt genom att det tippas hela vägen ned. Används vanligtvis som källarfönster.

0 mm455 mm500 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm
360 mm765 kr765 kr833 kr896 kr1.022 kr1.143 kr1.201 kr1.264 kr1.327 kr1.419 kr1.511 kr1.574 kr1.637 kr1.724 kr1.816 kr1.908 kr2.000 kr2.093 kr2.185 kr2.277 kr2.369 kr
500 mm765 kr765 kr833 kr896 kr1.022 kr1.143 kr1.201 kr1.264 kr1.327 kr1.419 kr1.511 kr1.574 kr1.637 kr1.724 kr1.816 kr1.908 kr2.000 kr2.093 kr2.185 kr2.277 kr2.369 kr
600 mm833 kr833 kr906 kr969 kr1.095 kr1.216 kr1.274 kr1.347 kr1.410 kr1.506 kr1.598 kr1.666 kr1.729 kr1.821 kr1.918 kr2.015 kr2.112 kr2.209 kr2.301 kr2.398 kr2.495 kr
700 mm896 kr896 kr969 kr1.032 kr1.163 kr1.293 kr1.361 kr1.429 kr1.497 kr1.594 kr1.690 kr1.753 kr1.826 kr1.923 kr2.020 kr2.117 kr2.214 kr2.310 kr2.407 kr2.504 kr2.601 kr
800 mm959 kr959 kr1.032 kr1.100 kr1.230 kr1.371 kr1.434 kr1.506 kr1.579 kr1.681 kr1.783 kr1.855 kr1.928 kr2.025 kr2.126 kr2.228 kr2.330 kr2.432 kr2.533 kr2.630 kr2.732 kr
900 mm1.022 kr1.022 kr1.095 kr1.163 kr1.298 kr1.448 kr1.511 kr1.589 kr1.661 kr1.768 kr1.875 kr1.952 kr2.025 kr2.131 kr2.233 kr2.340 kr2.446 kr2.553 kr2.654 kr2.761 kr2.868 kr
1000 mm1.085 kr1.085 kr1.158 kr1.225 kr1.371 kr1.531 kr1.584 kr1.676 kr1.744 kr1.855 kr1.962 kr2.049 kr2.122 kr2.233 kr2.344 kr2.451 kr2.562 kr2.669 kr2.780 kr2.892 kr2.998 kr