(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

1-lufts öppningsbart sidohängt.

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Inåtgående vänster- eller högerhängt fönster med tiltfunktion.

0 mm415 mm500 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm
395 mm0 kr896 kr959 kr1.017 kr1.080 kr1.172 kr1.264 kr1.322 kr998 kr1.448 kr1.502 kr1.560 kr
500 mm896 kr896 kr959 kr1.017 kr1.080 kr1.172 kr1.264 kr1.322 kr174 kr1.303 kr1.502 kr1.560 kr
600 mm959 kr959 kr1.027 kr1.085 kr1.148 kr1.245 kr1.342 kr1.405 kr1.473 kr1.545 kr1.608 kr1.671 kr
700 mm1.017 kr1.017 kr1.085 kr1.158 kr1.221 kr1.318 kr1.419 kr1.453 kr1.555 kr1.618 kr1.690 kr1.763 kr
800 mm1.080 kr1.080 kr1.148 kr1.221 kr1.293 kr1.003 kr1.492 kr1.574 kr1.642 kr1.715 kr1.797 kr1.487 kr
900 mm1.143 kr1.143 kr1.216 kr1.293 kr155 kr1.468 kr1.574 kr1.647 kr1.724 kr1.807 kr1.783 kr1.952 kr
1000 mm1.298 kr1.298 kr1.376 kr1.458 kr1.560 kr1.666 kr1.778 kr1.855 kr1.938 kr2.020 kr2.097 kr2.180 kr
1100 mm1.361 kr1.361 kr1.443 kr1.521 kr1.632 kr1.739 kr1.855 kr1.938 kr2.015 kr2.088 kr2.170 kr2.252 kr
1200 mm1.424 kr1.424 kr1.506 kr1.594 kr1.700 kr1.816 kr1.933 kr2.015 kr2.102 kr2.189 kr2.272 kr2.354 kr
1300 mm1.477 kr1.477 kr1.569 kr1.657 kr1.773 kr1.875 kr2.010 kr2.102 kr2.185 kr2.267 kr2.359 kr2.446 kr
1400 mm1.594 kr1.594 kr1.632 kr1.729 kr1.845 kr1.962 kr2.088 kr2.185 kr2.272 kr2.364 kr2.461 kr2.558 kr
1500 mm1.603 kr1.603 kr1.705 kr1.502 kr1.918 kr2.034 kr2.165 kr2.257 kr2.354 kr2.456 kr2.543 kr2.635 kr
1600 mm1.666 kr1.666 kr1.768 kr1.860 kr1.991 kr2.117 kr2.248 kr2.340 kr2.446 kr2.548 kr2.640 kr2.737 kr
1700 mm1.797 kr1.797 kr1.904 kr2.005 kr2.175 kr2.301 kr2.412 kr2.514 kr2.620 kr2.727 kr2.732 kr2.930 kr