(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

2-lufts öppningsbart med fast mittpost

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Öppningsbart inåtgående 2-luftsfönster med fast mittpost.0 mm770 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm
455 mm0 kr1.763 kr1.860 kr1.923 kr1.986 kr2.049 kr2.112 kr2.272 kr2.364 kr2.461 kr2.553 kr2.620 kr2.683 kr2.766 kr2.848 kr2.955 kr3.061 kr3.163 kr3.265 kr3.366 kr
500 mm1.763 kr1.763 kr1.860 kr1.923 kr1.986 kr2.049 kr2.112 kr2.272 kr2.364 kr2.461 kr2.553 kr2.620 kr2.683 kr2.766 kr2.848 kr2.955 kr3.061 kr3.163 kr3.265 kr3.366 kr
600 mm1.763 kr1.763 kr1.860 kr1.923 kr1.986 kr2.049 kr2.112 kr2.272 kr2.364 kr2.461 kr2.553 kr2.620 kr2.683 kr2.766 kr2.848 kr2.955 kr3.061 kr3.163 kr3.265 kr3.366 kr
700 mm1.884 kr1.884 kr1.981 kr2.049 kr2.117 kr2.185 kr2.252 kr2.412 kr2.509 kr2.606 kr2.708 kr2.775 kr2.843 kr2.940 kr3.037 kr3.134 kr3.226 kr3.313 kr3.405 kr3.492 kr
800 mm2.000 kr2.000 kr2.107 kr2.170 kr2.238 kr2.310 kr2.388 kr2.548 kr2.654 kr2.756 kr2.863 kr2.930 kr2.998 kr3.095 kr3.192 kr3.299 kr3.400 kr3.492 kr3.589 kr3.686 kr
900 mm2.122 kr2.122 kr2.233 kr2.310 kr2.383 kr2.456 kr2.528 kr2.688 kr2.805 kr2.911 kr3.013 kr3.090 kr3.163 kr3.265 kr3.371 kr3.473 kr3.575 kr3.672 kr3.768 kr3.865 kr
1000 mm2.393 kr2.393 kr2.514 kr2.591 kr2.674 kr2.761 kr2.853 kr3.042 kr3.168 kr3.274 kr3.381 kr3.458 kr3.536 kr3.643 kr3.759 kr3.860 kr3.967 kr4.064 kr4.161 kr4.258 kr
1100 mm2.514 kr2.514 kr2.640 kr2.722 kr2.809 kr2.901 kr2.998 kr3.182 kr3.313 kr3.425 kr3.536 kr3.613 kr3.696 kr3.812 kr3.933 kr4.040 kr4.146 kr4.243 kr4.340 kr4.437 kr
1200 mm2.630 kr2.630 kr2.766 kr2.853 kr2.935 kr3.032 kr3.124 kr3.323 kr3.458 kr3.575 kr3.686 kr3.773 kr3.860 kr3.986 kr4.122 kr4.209 kr4.296 kr4.374 kr4.451 kr4.529 kr
1300 mm2.742 kr2.742 kr2.892 kr2.979 kr3.071 kr3.173 kr3.270 kr3.463 kr3.609 kr3.725 kr3.841 kr3.928 kr4.020 kr4.156 kr4.296 kr4.393 kr4.490 kr4.573 kr4.655 kr4.742 kr
1400 mm2.863 kr2.863 kr3.018 kr3.110 kr3.197 kr3.308 kr3.415 kr3.599 kr3.754 kr3.875 kr3.996 kr4.083 kr4.175 kr4.311 kr4.456 kr4.558 kr4.660 kr4.752 kr4.844 kr4.936 kr
1500 mm2.984 kr2.984 kr3.144 kr3.240 kr3.333 kr3.444 kr3.550 kr3.739 kr3.894 kr4.025 kr4.156 kr4.243 kr4.335 kr4.480 kr4.631 kr4.732 kr4.839 kr4.931 kr5.023 kr5.115 kr
1600 mm3.100 kr3.100 kr3.270 kr3.371 kr3.468 kr3.580 kr3.691 kr3.875 kr4.045 kr4.170 kr4.301 kr4.398 kr4.500 kr4.655 kr4.820 kr4.912 kr5.004 kr5.081 kr5.163 kr5.241 kr
1700 mm3.391 kr3.391 kr3.570 kr3.672 kr3.773 kr3.904 kr4.040 kr4.151 kr4.330 kr4.447 kr4.568 kr4.669 kr4.776 kr4.941 kr5.115 kr5.183 kr5.275 kr5.357 kr5.435 kr5.517 kr