(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

2-luftsfönster med ett fast fönster.

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Öppningsbart inåtgående 2-luftsfönster med ett fast parti på valfri sida.

mm770 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm2900 mm3000 mm
455 mm0 kr1.443 kr1.511 kr1.569 kr1.618 kr1.686 kr1.739 kr1.836 kr1.879 kr1.976 kr2.030 kr2.093 kr2.141 kr2.214 kr2.262 kr2.315 kr2.383 kr2.456 kr2.524 kr2.591 kr2.664 kr
500 mm1.443 kr1.443 kr1.511 kr1.569 kr1.618 kr1.686 kr1.739 kr1.836 kr1.879 kr1.976 kr2.030 kr2.093 kr2.141 kr2.214 kr2.262 kr2.315 kr2.383 kr2.456 kr2.524 kr2.591 kr2.664 kr
600 mm1.443 kr1.443 kr1.511 kr1.569 kr1.618 kr1.686 kr1.739 kr1.836 kr1.879 kr1.976 kr2.030 kr2.093 kr2.141 kr2.214 kr2.262 kr2.315 kr2.383 kr2.456 kr2.524 kr2.591 kr7.508 kr
700 mm1.555 kr1.555 kr1.618 kr1.690 kr1.744 kr1.807 kr1.865 kr1.962 kr2.015 kr2.117 kr2.170 kr785 kr2.296 kr2.364 kr2.422 kr2.480 kr2.543 kr2.606 kr2.674 kr2.737 kr2.805 kr
800 mm1.666 kr1.666 kr1.734 kr1.807 kr1.860 kr1.933 kr1.991 kr2.088 kr2.155 kr2.257 kr2.310 kr2.388 kr2.446 kr2.519 kr2.577 kr2.640 kr2.713 kr2.780 kr2.853 kr2.926 kr2.998 kr
900 mm1.783 kr1.783 kr1.855 kr1.928 kr1.986 kr2.063 kr2.126 kr2.233 kr2.291 kr2.398 kr2.461 kr2.533 kr2.591 kr2.669 kr2.737 kr2.805 kr2.882 kr2.964 kr3.042 kr3.119 kr3.202 kr
1000 mm1.986 kr1.986 kr2.068 kr2.146 kr2.209 kr2.306 kr2.383 kr2.485 kr2.548 kr2.659 kr2.727 kr2.809 kr2.868 kr2.950 kr3.023 kr3.100 kr3.178 kr3.260 kr3.337 kr3.420 kr3.502 kr
1100 mm2.097 kr2.097 kr2.180 kr2.262 kr2.330 kr2.436 kr2.504 kr2.611 kr2.683 kr2.800 kr2.868 kr2.950 kr3.027 kr3.100 kr3.168 kr3.236 kr3.313 kr3.386 kr3.463 kr3.536 kr3.613 kr
1200 mm2.214 kr2.214 kr2.296 kr2.383 kr2.461 kr2.567 kr2.635 kr2.751 kr2.829 kr2.940 kr3.018 kr3.100 kr3.168 kr3.260 kr3.328 kr3.395 kr3.488 kr3.575 kr3.662 kr3.754 kr3.841 kr
1300 mm2.320 kr2.320 kr2.407 kr2.499 kr2.567 kr2.683 kr2.766 kr2.872 kr2.950 kr3.081 kr3.158 kr3.250 kr3.328 kr3.410 kr3.488 kr3.565 kr3.647 kr3.730 kr3.812 kr3.894 kr3.982 kr
1400 mm2.441 kr2.441 kr2.524 kr2.620 kr2.703 kr2.819 kr2.901 kr3.018 kr3.100 kr3.221 kr3.294 kr3.391 kr3.483 kr3.575 kr3.652 kr3.730 kr3.817 kr3.909 kr4.001 kr4.093 kr4.180 kr
1500 mm2.548 kr2.548 kr2.645 kr2.737 kr2.819 kr2.945 kr3.032 kr3.148 kr3.231 kr3.362 kr3.449 kr3.541 kr3.618 kr3.715 kr3.802 kr3.890 kr3.986 kr4.083 kr4.180 kr4.282 kr4.379 kr
1600 mm2.659 kr2.659 kr2.761 kr2.853 kr2.940 kr3.071 kr3.163 kr3.284 kr3.371 kr3.502 kr3.589 kr3.681 kr3.773 kr3.880 kr3.967 kr4.054 kr4.161 kr4.263 kr4.369 kr4.476 kr4.582 kr
1700 mm2.843 kr2.843 kr2.950 kr3.047 kr3.144 kr3.308 kr3.395 kr3.521 kr3.618 kr3.730 kr3.822 kr3.923 kr4.015 kr4.122 kr4.224 kr4.321 kr4.432 kr4.539 kr4.645 kr4.713 kr4.820 kr