(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

2-lufts öppningsbart med rörlig mittpost

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Öppningsbart inåtgående 2-luftsfönster med rörlig mittpost.

0 mm860 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm
455 mm0 kr1.889 kr1.986 kr2.049 kr2.112 kr2.175 kr2.238 kr2.398 kr2.490 kr2.587 kr2.679 kr2.746 kr2.809 kr2.897 kr3.018 kr3.139 kr3.260 kr3.376 kr3.492 kr3.609 kr
500 mm1.889 kr1.889 kr1.986 kr2.049 kr2.112 kr2.175 kr2.238 kr2.398 kr2.490 kr2.587 kr2.679 kr2.746 kr2.809 kr2.897 kr3.018 kr3.139 kr3.260 kr4.345 kr3.492 kr3.609 kr
600 mm1.889 kr1.889 kr1.986 kr2.049 kr2.112 kr2.175 kr2.238 kr2.398 kr2.490 kr2.587 kr2.679 kr2.746 kr2.809 kr2.897 kr3.018 kr3.115 kr3.260 kr4.345 kr3.492 kr3.609 kr
700 mm2.030 kr2.030 kr2.126 kr2.194 kr2.262 kr1.942 kr2.398 kr2.548 kr2.654 kr2.756 kr2.465 kr2.921 kr2.989 kr3.095 kr3.221 kr3.352 kr3.483 kr3.604 kr3.822 kr3.851 kr
800 mm2.170 kr2.170 kr2.272 kr2.340 kr2.403 kr2.480 kr2.553 kr2.717 kr2.432 kr2.926 kr3.027 kr3.100 kr3.168 kr3.270 kr494 kr3.531 kr3.662 kr3.783 kr3.904 kr4.030 kr
900 mm2.310 kr2.310 kr2.422 kr2.495 kr2.572 kr2.645 kr2.717 kr2.877 kr2.993 kr3.100 kr3.202 kr3.274 kr3.347 kr3.463 kr3.599 kr3.735 kr3.875 kr4.001 kr4.132 kr4.263 kr
1000 mm2.601 kr2.601 kr2.722 kr2.805 kr2.882 kr2.974 kr3.061 kr3.250 kr3.376 kr3.483 kr3.589 kr3.667 kr3.744 kr3.865 kr4.006 kr4.151 kr4.296 kr4.432 kr4.568 kr4.703 kr
1100 mm2.742 kr2.742 kr2.868 kr2.955 kr3.037 kr3.134 kr3.226 kr3.410 kr3.546 kr3.652 kr3.764 kr3.846 kr3.928 kr4.054 kr4.204 kr4.359 kr4.510 kr4.650 kr4.795 kr4.936 kr
1200 mm2.882 kr2.882 kr3.018 kr3.100 kr3.187 kr3.284 kr3.376 kr3.575 kr3.710 kr3.822 kr3.938 kr4.025 kr4.108 kr4.248 kr4.408 kr4.568 kr4.728 kr4.878 kr5.028 kr5.173 kr
1300 mm3.018 kr3.018 kr3.163 kr3.255 kr3.342 kr3.444 kr3.541 kr3.735 kr3.880 kr3.996 kr4.112 kr4.204 kr4.292 kr4.442 kr4.606 kr4.771 kr4.941 kr5.096 kr5.251 kr5.406 kr
1400 mm3.158 kr3.158 kr3.313 kr494 kr3.492 kr3.599 kr3.705 kr3.894 kr4.049 kr4.166 kr4.287 kr4.379 kr4.466 kr4.616 kr4.786 kr4.950 kr5.120 kr5.275 kr5.430 kr5.585 kr
1500 mm3.294 kr3.294 kr3.458 kr3.555 kr3.647 kr3.754 kr959 kr4.049 kr4.209 kr4.335 kr4.466 kr4.558 kr4.650 kr4.805 kr4.975 kr5.144 kr5.314 kr5.469 kr5.624 kr5.779 kr
1600 mm528 kr528 kr3.604 kr3.705 kr3.802 kr3.914 kr4.025 kr4.209 kr4.379 kr4.510 kr4.635 kr4.732 kr4.834 kr5.004 kr5.188 kr5.367 kr5.551 kr5.720 kr5.406 kr5.570 kr
1700 mm3.749 kr3.749 kr3.928 kr4.030 kr4.132 kr4.263 kr4.398 kr4.510 kr4.689 kr4.810 kr4.926 kr5.033 kr5.134 kr5.318 kr5.507 kr5.701 kr5.895 kr6.074 kr5.764 kr6.428 kr