(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

2-lufts öppningsbart + ett fast parti

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Öppningsbart inåtgående 2-luftsfönster + ett fast parti.
Kombinationen av hur de två öppningsbara fönsterna respektive det fasta ska se ut är upp till kunden att avgöra.

0 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm2900 mm3000 mm3100 mm3200 mm3300 mm3400 mm3500 mm3600 mm3700 mm3800 mm
455 mm2.456 kr2.519 kr2.582 kr2.650 kr2.713 kr2.775 kr2.843 kr2.906 kr2.974 kr3.037 kr3.100 kr3.168 kr3.231 kr3.299 kr3.362 kr3.425 kr3.492 kr3.555 kr3.623 kr3.686 kr3.749 kr3.817 kr3.880 kr
500 mm2.456 kr2.519 kr2.582 kr2.650 kr2.713 kr2.775 kr2.843 kr2.906 kr2.974 kr3.037 kr3.100 kr3.168 kr3.231 kr3.299 kr3.362 kr3.425 kr3.492 kr3.555 kr3.623 kr3.686 kr3.749 kr3.817 kr3.880 kr
600 mm2.456 kr2.519 kr2.582 kr2.650 kr2.713 kr2.775 kr2.843 kr2.906 kr2.974 kr3.037 kr3.100 kr3.168 kr3.231 kr3.299 kr3.362 kr3.425 kr3.492 kr3.555 kr3.623 kr3.686 kr3.749 kr3.817 kr3.880 kr
700 mm2.606 kr2.674 kr2.742 kr2.814 kr2.882 kr2.955 kr3.023 kr3.090 kr3.163 kr3.231 kr3.299 kr3.371 kr3.439 kr3.512 kr3.580 kr3.647 kr3.720 kr3.788 kr3.856 kr3.928 kr3.996 kr4.064 kr4.137 kr
800 mm2.780 kr2.853 kr2.926 kr2.998 kr3.076 kr3.148 kr3.221 kr3.294 kr3.366 kr3.439 kr3.512 kr3.584 kr3.657 kr3.730 kr3.802 kr3.880 kr3.953 kr4.025 kr4.098 kr4.170 kr4.243 kr4.316 kr4.388 kr
900 mm2.969 kr3.042 kr3.119 kr3.197 kr3.270 kr3.347 kr3.420 kr3.497 kr3.575 kr3.647 kr3.725 kr3.798 kr3.875 kr3.953 kr4.025 kr4.103 kr4.180 kr4.253 kr4.330 kr4.403 kr4.480 kr4.558 kr4.631 kr
1000 mm3.333 kr3.415 kr3.497 kr3.580 kr3.662 kr3.744 kr3.827 kr3.909 kr3.991 kr4.074 kr4.156 kr4.238 kr4.321 kr4.403 kr4.485 kr4.568 kr4.655 kr4.737 kr4.820 kr4.902 kr4.984 kr5.067 kr5.149 kr
1100 mm3.502 kr3.589 kr3.676 kr3.759 kr3.846 kr3.933 kr4.015 kr4.103 kr4.185 kr4.272 kr4.359 kr4.442 kr4.529 kr4.611 kr4.698 kr4.786 kr4.868 kr4.955 kr5.042 kr5.125 kr5.212 kr5.294 kr5.381 kr
1200 mm3.672 kr3.759 kr3.851 kr3.938 kr4.030 kr4.117 kr4.204 kr4.296 kr4.384 kr4.476 kr4.563 kr4.650 kr4.742 kr4.829 kr4.921 kr5.008 kr5.096 kr5.188 kr5.275 kr5.367 kr5.454 kr5.546 kr5.633 kr
1300 mm3.851 kr3.943 kr4.035 kr4.127 kr4.219 kr4.311 kr4.408 kr4.500 kr4.592 kr4.684 kr4.776 kr4.868 kr4.960 kr5.052 kr5.144 kr5.236 kr5.328 kr5.420 kr5.512 kr5.609 kr5.701 kr5.793 kr5.885 kr
1400 mm4.015 kr4.112 kr4.209 kr4.306 kr4.403 kr4.500 kr4.597 kr4.694 kr4.790 kr4.887 kr4.984 kr5.081 kr5.178 kr5.275 kr5.372 kr5.469 kr5.565 kr5.662 kr5.759 kr5.856 kr5.953 kr6.050 kr6.147 kr
1500 mm4.209 kr4.311 kr4.408 kr4.505 kr4.606 kr4.703 kr4.800 kr4.902 kr4.999 kr5.100 kr5.197 kr5.294 kr5.396 kr5.493 kr5.590 kr5.691 kr5.788 kr5.890 kr5.987 kr6.084 kr6.185 kr6.282 kr6.379 kr
1600 mm4.388 kr4.490 kr4.592 kr4.694 kr4.795 kr4.902 kr5.004 kr5.105 kr5.207 kr5.309 kr5.410 kr5.512 kr5.619 kr5.720 kr5.822 kr5.924 kr6.026 kr6.127 kr6.234 kr6.336 kr6.437 kr6.539 kr6.641 kr
1700 mm4.694 kr4.800 kr4.907 kr5.018 kr5.125 kr5.231 kr5.343 kr5.449 kr5.561 kr5.667 kr5.774 kr5.885 kr5.992 kr6.098 kr6.205 kr6.316 kr6.423 kr6.534 kr6.641 kr6.752 kr6.810 kr6.917 kr7.028 kr