(med reservation för fel och valuta förändringar)

Priserna avser vit karm vilket är standard - kan erhållas med annan kulör mot extra kostnad.
Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.


Beställ en offert - OBS ange bredd och höjd i mm

3-lufts öppningsbart

För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter

Öppningsbart inåtgående 3-luftsfönster.

0 mm1290 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm2900 mm3000 mm3100 mm3200 mm3300 mm3400 mm3500 mm3600 mm3700 mm3800 mm
455 mm2.916 kr2.916 kr2.916 kr2.916 kr3.003 kr3.090 kr3.178 kr3.265 kr3.352 kr3.439 kr3.526 kr3.613 kr3.701 kr3.798 kr3.880 kr3.967 kr4.054 kr4.137 kr4.224 kr4.311 kr4.398 kr4.480 kr4.568 kr4.655 kr
500 mm2.916 kr2.916 kr2.916 kr2.916 kr3.003 kr3.090 kr3.178 kr3.265 kr3.352 kr3.439 kr3.526 kr3.613 kr3.701 kr3.798 kr3.880 kr3.967 kr4.054 kr4.137 kr4.224 kr4.311 kr4.398 kr4.480 kr4.568 kr4.655 kr
600 mm2.916 kr2.916 kr2.916 kr2.916 kr3.003 kr3.090 kr3.178 kr3.265 kr3.352 kr3.439 kr3.526 kr3.613 kr3.701 kr3.798 kr3.880 kr3.967 kr4.054 kr4.137 kr4.224 kr4.311 kr4.398 kr4.480 kr4.568 kr4.655 kr
700 mm3.100 kr3.100 kr3.100 kr3.100 kr3.192 kr3.284 kr3.376 kr3.463 kr3.555 kr3.647 kr3.739 kr3.831 kr3.923 kr4.020 kr4.112 kr4.209 kr4.301 kr4.393 kr4.485 kr4.577 kr4.669 kr4.761 kr4.853 kr4.945 kr
800 mm3.284 kr3.284 kr3.284 kr3.284 kr3.381 kr3.478 kr3.570 kr3.667 kr3.764 kr3.856 kr3.953 kr4.049 kr4.146 kr4.248 kr4.345 kr4.442 kr4.539 kr4.635 kr4.732 kr4.829 kr4.926 kr5.023 kr5.120 kr5.217 kr
900 mm3.488 kr3.488 kr3.488 kr3.488 kr3.589 kr3.686 kr3.783 kr3.885 kr3.982 kr4.078 kr4.180 kr4.277 kr4.379 kr4.480 kr4.577 kr4.669 kr4.766 kr4.863 kr4.955 kr5.052 kr5.149 kr5.241 kr5.338 kr5.430 kr
1000 mm3.923 kr3.923 kr3.923 kr3.923 kr4.035 kr4.146 kr4.263 kr4.374 kr4.485 kr4.597 kr4.713 kr4.824 kr4.936 kr5.042 kr5.154 kr5.265 kr5.377 kr5.488 kr5.599 kr5.711 kr5.822 kr5.934 kr6.045 kr6.156 kr
1100 mm4.112 kr4.112 kr4.112 kr4.112 kr4.229 kr4.345 kr4.461 kr4.577 kr4.694 kr4.810 kr4.926 kr5.042 kr5.159 kr5.270 kr5.381 kr5.498 kr5.609 kr5.720 kr5.837 kr5.948 kr6.064 kr6.176 kr6.292 kr6.403 kr
1200 mm4.306 kr4.306 kr4.306 kr4.306 kr4.427 kr4.543 kr4.665 kr4.786 kr4.907 kr5.028 kr5.149 kr5.265 kr5.386 kr5.503 kr5.614 kr5.725 kr5.842 kr5.953 kr6.064 kr6.176 kr6.287 kr6.403 kr6.515 kr6.626 kr
1300 mm4.490 kr4.490 kr4.490 kr4.490 kr4.611 kr4.737 kr4.858 kr4.984 kr5.105 kr5.231 kr5.352 kr5.478 kr5.599 kr5.716 kr5.837 kr5.958 kr6.079 kr6.200 kr6.321 kr6.442 kr6.563 kr6.684 kr6.805 kr6.922 kr
1400 mm4.679 kr4.679 kr4.679 kr4.679 kr4.810 kr4.936 kr5.067 kr5.193 kr5.323 kr5.449 kr5.580 kr5.706 kr5.837 kr5.953 kr6.079 kr6.200 kr6.326 kr6.447 kr6.573 kr6.694 kr6.820 kr6.946 kr7.067 kr7.193 kr
1500 mm4.873 kr4.873 kr4.873 kr4.873 kr5.004 kr5.134 kr5.265 kr5.401 kr5.532 kr5.662 kr5.793 kr5.924 kr6.055 kr6.185 kr6.307 kr6.433 kr6.554 kr6.675 kr6.796 kr6.917 kr7.043 kr7.164 kr7.285 kr7.406 kr
1600 mm5.062 kr5.062 kr5.062 kr5.062 kr5.197 kr5.333 kr5.469 kr5.604 kr5.740 kr5.875 kr6.016 kr6.152 kr6.287 kr6.413 kr6.539 kr6.665 kr6.791 kr6.917 kr7.043 kr7.169 kr7.295 kr7.421 kr7.547 kr7.668 kr
1700 mm5.488 kr5.488 kr5.488 kr5.488 kr5.624 kr5.764 kr5.900 kr6.045 kr6.185 kr6.321 kr6.462 kr6.597 kr6.738 kr6.854 kr6.994 kr7.135 kr7.275 kr7.411 kr7.551 kr7.692 kr7.832 kr7.968 kr8.108 kr8.249 kr