Aluminiumfönster System MB-70

Utformningen av fönster och dörr med termisk MB-70HI är baserad på en beprövad metod. UF för konstruktioner av MB-70HI typen är från 1,11 till 2,3 W/m2K.

Ökning av värmeisolering uppnås genom placering av särskilda isoleringsinsatser i kammarens centrala del.

Detta bidrar till minskade värmeflöde genom kammaren, det centrala läget begränsar också den termiska strålningen.

MB-70HI kan användas både i enskilda lösningar likaväl som aluminiumfasader

 

Finns i nedan färger